Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.12.2018 07:54 - 11-ТОМАС ХОБС (1588-1679)
Автор: kraszah Категория: Лични дневници   
Прочетен: 8083 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 22.12.2018 19:56

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 image

 11-ТОМАС ХОБС (1588-1679) – натурфилософ, основател на политическата философия.

♦♦♦♦♦♦♦

♦ В СВОЯТА КНИГА “Левиатан”, в главата “Всичко, което е необходимо за нашето спасение, е вяра и подчинение” Хобс пише: “Всичко, което е необходимо за спасението ни, се съдържа в тези две неща: вяра в Иисус Христос и подчинение на Божия Закон.

"Нека чуем краят на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, Понеже това е всичко за човека; Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, Било то добро или зло."Еклисиаст 12:13,14

♦♦♦♦♦♦♦

♦ АКО НАШЕТО подчинение можеше да бъде съвършено, тогава то щеше да бъде достатъчно за нашето спасение. Но Исус ни казва: "Отделени от Мене, не можете да сторите нищо" Йоан 15:5

♦♦♦♦♦♦♦

Павел споделя колко е слаб и зависим

"Защото не зная какво правя: понеже не върша това, което искам; но онова което мразя, него върша. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто (дявола); понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът (дявола), който живее в мене.     И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ" Римляни 7:15-25

♦♦♦♦♦♦♦

 ♦ ОБАЧЕ тъй като всички ние сме виновни пред Бога и за това, че не се подчиняваме на Божия Закон – тук имам предвид не само първоначалния бунт на Адам, но също и всички наши сегашни прегрешения.

"Затова, както чрез един човек Адам грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха" Римляни 5:12

♦♦♦♦♦♦♦

♦ ПОНАСТОЯЩЕМ от нас се изисква не само да вярваме и да се подчиняваме на Исус до края на нашия живот, но и да заслужим опрощение за досегашните ни грехове. Това опрощение ние ще получим като награда, ако повярваме само в Исус Христос.

"И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим."Д.Ап 4:12

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот"Йоан 3:16

♦♦♦♦♦♦♦

♦ ПОДЧИНЕНИЕТО на Божия Закон понякога се нарича милосърдие и любов, защото в основата на милосърдието и любовта стои едно искрено желание за подчинение, а и защото нашият Бог Иисус Христос дойде да ни покаже какво е подчинение.

"Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца."Филипяни 2:5-11

♦♦♦♦♦♦♦

♦ И АКО ИСТИНСКИ обичаме Бога Исус и нашите ближни, всъщност ние изпълняваме целия Закон. Понякога подчинението се нарича справедливост, защото справедливостта не е нищо друго, освен искрено желание всеки да получи това, което е заслужил; т.е. справедливостта е желание да се подчиняваме на Закона. Понякога подчинението се нарича покаяние, защото да се покаем означава да се отречем от себе си и да признаем че сме болни, слаби и зависи ми, а чрез това отричане нашата воля се завръща към подчинението. Следователно всеки човек, който искрено изпълнява Божиите заповеди, който наистина се разкайва за своите грехове, който обича Исус с цялото си сърце и ближните си както себе си, е достигнал до онова истинско подчинение, което води към вечния живот в Божието Царство. Защото ако Бог беше решил да допусне в Божието Царство само онези, които са абсолютно невинни, тогава нямаше да може да се спаси нито един човек.” Спасението ни се дава даром и безплатно чрез вяра в Исус Христос.

"Както е писано: - "Няма праведен ни един; Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един" Римляни 3:10-12

"Наистина няма праведен човек на земята, Който да струва добро и да не греши" Еклисиаст 7:20

♦♦♦♦♦♦♦

♦ ИСУС ДАВА спасение на всеки чрез вяра в Него.

"Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой." Ефесяни 2:8,9

♦♦♦♦♦♦♦

♦ НО ХОРАТА НЕ ИСКАТ да приемат спасението по начина на Исус. Те искат да диктуват правилата как да се спасят. Бог не може да сниши Писанието до нашия вкус. Ние трябва да се издигнем до него или да загинем.

 ♦♦♦♦♦♦♦

♦ “НАЙ-ВАЖНОТО изискване, което според Библията е абсолютно необходимо за нашето спасение, е да повярваме, че именно Иисус е обещаният Месия (Христос).

" Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им."Матей1:21

♦♦♦♦♦♦♦

♦ ВСЪЩНОСТ името Христос е титлата на Царя, който беше обещан от Бога чрез пророците от Стария Завет. "Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил." Исая 7:14

♦♦♦♦♦♦♦

♦ ОЩЕ ТОГАВА БОГ ОБЕЩА, че ще изпрати в този свят един Цар, който ще властва вечно над еврейския народ и над всички други народи, които вярват в Него.

" А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона" Галатяни 4:4

♦♦♦♦♦♦♦

♦ БОГ ОБЕЩА, че вярата в този Цар ще донесе на всеки човек онзи вечен живот, който беше загубен заради греха на Адам.

♦♦♦♦♦♦♦

И тъй, както чрез едно прегрешение на Адам дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело (на Исус) дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот." Римляни 5:18

♦♦♦♦♦♦♦

♦ “НЯКОИ ХОРА ПИТАТ: ‘Не е ли недостатъчно за нашето спасение да вярваме единствено в това, че Исус е истинският Христос? Не е ли също толкова важно да вярваме, че Бог е всемогъщ, че е Творец на света, че Исус е възкръснал и че всички хора ще възкръснат от мъртвите при Второто Пришествие?’

♦♦♦♦♦♦♦

"Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син. Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. "Йоан 5:26-28

"А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи."1Солунци 4:13-18

"И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. "Данаил 12:2

♦♦♦♦♦♦♦

НА ТОЗИ ВЪПРОС АЗ ОТГОВАРЯМ: Да, ние трябва да вярваме също и в тези неща, но в действителност те се съдържат в нашето основно вярване, че Иисус е Христос и без вяра в Него никой не може да получи спасение.

"И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден." Йоан 6:39,40

"И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим."Д.Ап 4:12

♦♦♦♦♦♦♦

♦ ИСУС Е ВРАТАТА ЗА НЕБЕТО.

"Исус казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене"Йоан 14:6

♦♦♦♦♦♦♦

♦ ВСЪЩНОСТ с повече или с по-малко труд тези неща могат да бъдат логически изведени от това наше вярване. Защото е очевидно, че хората, които вярват, че Исус е син на Бога на Израел и че Богът на Израел е всемогъщият Творец на Вселената, неизбежно вярват във всемогъществото на Бога. Абсурдно е да вярваме, че Иисус е Царят на царете, Който ще царува цяла вечност, ако не вярваме, че Исус е възкръснал от мъртвите.

"И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите."Откровение 19:6

♦♦♦♦♦♦♦

♦ ЗАЩОТО един мъртъв труп едва ли може да изпълнява функциите на всемогъщ Цар.” ю

"За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си."Д.Ап 10:43

"Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами". Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".Римляни 10:9-13

♦♦♦♦♦♦♦

В Матей Исус Христос е Цар на Царете и Господ на Господарите

В Марко Исус Христос е Слуга на слугите

В Лука Исус Христос е човека

В Йоан Исус Христос е Бог на Боговете

♦♦♦♦♦♦♦

 

 

 
Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kraszah
Категория: Лични дневници
Прочетен: 183458
Постинги: 210
Коментари: 10
Гласове: 80
Архив
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031