Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.02.2019 16:34 - ХОДЕНЕТО НА ЦЪРКВА СПАСЯВА ЛИ ТЕ?
Автор: kraszah Категория: Лични дневници   
Прочетен: 180 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 24.02.2019 19:53


 image

ХОДЕНЕТО НА ЦЪРКВА СПАСЯВА ЛИ ТЕ?

ПОНЯТИЕТО "църква" е основно библейско понятие и означава не сградата за богослужение, а сбор от вярващите, събрани в името на Бог, Господ Исус Христос.

    ♦"ГОСПОДИ БОЖЕ ИЗРАИЛЕВ, няма горе на небето или долу на земята бог подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце; Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; колко по-малко тоя дом, който построих!"3 Царе -8:23-54

    ♦"ТАКА КАЗВА ГОСПОД: Небето Ми е престол, И земята е Мое подножие; Какъв дом искате да построите за Мене? И какво ще бъде мястото на Моя покой"? Исая 66:1

    ♦"НО КОЙ МОЖЕ ДА МУ ПОСТРОИ ХРАМ, когато небето и небето на небесата не са достатъчни да Го поберат"? 2Летописи -2:6

    ♦"НО ВСЕВИШНИЯТ НЕ ОБИТАВА В РЪКОТВОРЕНИ ХРАМОВЕ, както казва пророка: "Небето ми е престол,А земята е Мое подножие; Какъв дом ще построите за Мене? Казва Господ"Д.Ап 7:48, 49

    ♦"ЕТО, ВАШИЯТ ДОМ СЕ ОСТАВЯ ПУСТ. "Матей 23:38  

    ♦"БОГ, КОЙТО Е НАПРАВИЛ СВЕТА и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове, нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко; направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха Го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме". И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен с човешко изкуство и измишление. Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други рекоха: За тоя предмет пак ще те слушаме. И така Павел си излезе измежду тях. А някои мъже се прилепиха при него и повярваха."Д.Ап -17:24-34

ПАВЕЛ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ И КАЗВА:

    ♦"Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушане". Евреи 5:11

ИСУС ХРИСТОС ДОЙДЕ на тази планета по няколко причини: да разобличи дявола пред ангелите и вселената.

    ♦"Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола."1Йоан3:8.

ДА ЗАЩИТИ И ВЪЗСТАНОВИ ИСТИНАТА.

    ♦"ЗАТОВА ПРАВОСЪДИЕТО ОТСТЪПИ НАЗАД И правдата стои далеч; Защото истината падна на площада, И правотата не може да влезе, Да! истината я няма, И който се отклонява от злото става плячка; И Господ видя, и стана Му неугодно, че нямаше правосъдие, Видя, че нямаше човек, И почуди се, че нямаше посредник; Затова Неговата мишца издействува за него спасение, И правдата Му го подкрепи. Той се облече с правда като с броня, И тури на главата си спасение за шлем; Облече и одеждите на възмездието за дреха, И загърна се с ревността като с мантия." Исая 59:14-17.

ИСУС ВИДЯ, ЧЕ НЯМАШЕ ИСТИНА, тя бе премахната и унищожена лично от дявола. Исус беше истината, пътя за спасението и живота. Трябваха му хора, които да му помагат. Трябваше да ги подготви и след това да ги изпрати по света да покажат коя е истината и кой е единствения начин за спасение. Дявола изкриви истината, затова Исус се зае да възстанови истината. Избра единайсет души за свои ученици, а дванайсетият бе изпратен лично от дявола.

    ♦"ИСУС ИМ ОТГОВОРИ: Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас е дявол"? Йоан 6:70

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ, което е фалшиво и не е от Исус, и не е благословено от Него, рано или късно ще отпадне. Това се случи при Юда. Исус не повика Юда, той сам дойде с нахалство. Исус създаде първата църква, която беше чиста и неопетнена, за да бъде образец и пример за нас, които искаме да следваме по стъпките и примера на Исус.

    ♦"ЗАЩОТО И НА ТОВА СТЕ ПРИЗОВАНИ; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки"1Петрово 2:21

ТЕЗИ ДВАНАЙСЕТ УЧЕНИКА СЛЕДВАХА ИСУС НЕОТЛЪЧНО НАВСЯКЪДЕ. Тази създадена от Исус църква гледаше само на Исус, следваше само Исус, вярваше само на Исус, слушаше само  Исус, молеше  се само на Исус. Те обърнаха гръб на свещениците и на храма и отидоха при Исус. Видяха огромната разлика в учението на свещениците и учението на Исус. Мойсей имаше 10 000 правила.

    ♦"НАПИСАХ МУ ДЕСЕТТЕ ХИЛЯДИ ПРАВИЛА НА ЗАКОНА СИ; Но те се счетоха като чуждо нещо" Осия 8:12.

СВЕЩЕНИЦИТЕ ИМАХА 613 ПРАВИЛА, на които учеха народа. Кой ги измисли? Те! Защо? Защото дявола беше ги обладал и отклонил от истината! Те учеха народа на човешки традиции, предания, обичаи, басни, легенди, канони и всичко това го направиха да им бъде стил на живот; а словото на Бога го пренебрегваха.

    ♦"ТОГАВА ДОЙДОХА ПРИ ИСУСА фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха: Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб. А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?" Матей 15:1-3 

ВСИЧКИ ТЕЗИ 613 ИЗМИСЛЕНИ ОТ ТЯХ ЧОВЕШКИ ПРАВИЛА ги нямаше в Свещените писания. Тогава Исус се обърна към тях и ги разобличи пред всички.

    ♦"ИСУС В ОТГОВОР ИМ РЕЧЕ: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила"Мат 22:29

ОБЪРНА СЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ И РЕЧЕ ИМ:

    ♦"ОСТАВЕТЕ СВЕЩЕНИЦИТЕ; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата"Матей 15:14 

ИСУС ИМАШЕ САМО ДВЕ ЗАПОВЕДИ.

    ♦"ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА ТВОЯ БОГ с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".

А ВТОРА, ПОДОБНА НА НЕЯ, Е ТАЯ:

     ♦"ДА ВЪЗЛЮБИШ БЛИЖНИЯ СИ, както себе си". Мат 22:35-40

Исус ни казва:

    ♦"КЪМ МЕНЕ ПОГЛЕДНЕТЕ и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг."Исая 45:22

    ♦"АЗ СЪМ ПЪТЯТ, И ИСТИНАТА, И ЖИВОТЪТ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене."Йоан 14:6

ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ СИ ЖИВОТ Исус не каза нищо такова, като молете се на икони, палете кандила, свещи, молете са на светии, изпълнявайте човешки традиции, предания, обичаи, басни, легенди и канони. Не, Исус никога не е казвал такива неща!!! Исус каза само тези думи:

    ♦"КОЙТО СЛУША моето учение"-Йоан 5:24,

    ♦"КОЙТО ПАЗИ моето учение"-Йоан 8:51.

    ♦"НО НЯМАТЕ място за моето учение"- Йоан 8:37,

    ♦"НЕ ИСКАТЕ да слушате моето учение"- Йоан 8:43.

СВЕЩЕНИЦИТЕ се обърнаха към учениците и ги накараха да слушат тях, а не Исус. Ето какво им отговори Петър и Йоан:

    ♦"ПРАВО ЛИ Е ПРЕД БОГА да слушаме вас, а не Бога, разсъдете", "Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците". Д.Ап 4:19 ; 5:29

НИКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ не се е молил на свещеници, нито се кланял и или вярвал на светии, от които да чакат помощ, спасение или прошка на греховете си. Учениците на Исус никога не са се молили пред икони или образи, защото за тях това са били идоли. Дявола чрез тези идоли се опитва да отклони погледите ни от Исус. Никога не са палили свещи и не са имали кандила. Първите християни са палили свещи в катакомбите, за да могат да четат Свещените писания. Свещите се появяват в църквата само с една цел - за печелене на пари. Тези неща ги няма в Библията! Има само една свещ, тя е единствената и истинската - това е самата Библия 

    ♦"ТВОЕТО СЛОВО Е СВЕТИЛНИК НА НОЗЕТЕ МИ, И виделина на пътеката ми."Псал  119:105

ФАЛШИВИТЕ СВЕЩИ СА ПРОДАВАТ ЗА ПАРИ, а истинската свещ се дава от Исус безплатно. Никой от учениците не се е кланял и молил на майка Му Мария, за да искат от нея да ги благослови, спаси и опрости греховете им. Това го няма в Библията! Поклонението пред образа на Дева Мария се появява чак през VIIв. Дотогава никой не го е правил. Няма го в Библията! Когато бе на кръста, Исус се погрижи за майка си да не остане сама в живота и да има някой, който да се грижи за нея. Първо се обърна към майка си и каза: "жено, ето синът ти", обърна се с поглед към ученика Йоан и му каза:

    ♦"ЙОАНЕ, ЕТО МАЙКА ТИ, грижи се за нея". "И от онзи час ученикът я прибра у дома си". Йоан 19:26,27 

ОТКЪДЕ СА СЕ ПОЯВИЛИ ТЕЗИ ОБРАЗИ, на които днес се кланят вярващите? Кога са се появили? Кой ги е вмъкнал в църквата? И защо, та днес всички са обърнали гръб на Исус и неговото учение, като предпочитат по-лекия вариант и по-евтината вяра, вместо да четат Словото на Исус? Словото от първата страница до последната казва: само към Исус да гледаме, само на Исус да се кланяме и само на Исус да се молим.

    ♦"И ЧРЕЗ НИКОЙ ДРУГ НЯМА СПАСЕНИЕ; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим."Д.Ап 4:12

ЕЗИЧЕСКИЯ И ПАПСКИ РИМ СА ИЗБИЛИ НАД 150 МИЛ ХРИСТИЯНИ, само заради това, че не са искали да признаят папата за бог. Признавали са за единствен Бог само Исус. Вярвали са само на Исус и са се молили само на Исус. Проповядвали са, че Исус не е само Бог, но и Спасител на цялото човечество. Чели са само Библията, която Папата е забранил със закон (който я притежава и чете, да бъде убит). Защо? Кой мрази Исус? Кой не желае да се чете Библията? Дявола! Тогава кой командва папата? Кой го кара да издаде заповед за избиването на всички, които имат Библии и ги четат? Дявола го кара! Тогава какво е учението на всички, които не желаят да се съобразяват с учението на Исус, а искат да угодят на папата, на свещеници, на  човешки традиции, предания, обичаи, басни, легенди, канони, които ги няма в Библията? Отговорете си сами! Исус предсказа:

    ♦"АЗ НЯМА ВЕЧЕ ДА ГОВОРЯ С ВАС, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене" Йоан 14:30

"ВНИМАВАЙТЕ НА СЕБЕ СИ И НА ЦЯЛОТО СТАДО, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.       Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си."Д.Ап 20:28-30

    ♦"ЗАЩОТО ТАКИВА ЧОВЕЦИ СА ЛЪЖЕАПОСТОЛИ, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им."Коринтяни 11:13-15

    ♦"АКО СВЕТЪТ ВИ МРАЗИ, знайте, че Мене преди вас е намразил. Ако Мене гониха, и вас ще гонят" Йоан 15:18-20

НО ИСУС ДАДЕ ЕДНО ВЕЛИКО ОБЕЩАНИЕ.

    ♦"ИДЕТЕ, ПРОЧЕЕ, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Матей 28:19, 20

САМО ИСУС ХРИСТОС МОЖЕ ДА СПАСЯВА

ИСУС Е БИЛ МРАЗЕН, подиграван, малтретиран, бит, хулен, оплюван и разпънат заради греховете на всеки човек по отделно и за целия свят-Матей-27:28-31 Йоан-6:38-40 Той го направи това доброволно, за нас!!!
    ♦САМО ИСУС може да бъде Спасител и то на целия свят-1Йоан-4:14
    ♦САМО ИСУС
е страдал за греховете на целия свят-1Йоан-2:2 
    ♦САМО ИСУС
може да състрадава на човека- Евреи-2:18
    ♦САМО ИСУС е бил без грях- 1Петрово-2:22-1Йоан-3:5
    ♦САМО ИСУС може да прощава грехове- Лука-5:18-31
    ♦САМО ИСУС
може така да обича- Йоан-3:16
    ♦САМО ИСУС
слезе от небето- Йоан-6:38-40
    ♦САМ ИСУС
каза, че никой не може да отиде при Отец, освен чрез Него -Йоан-14:6

    ♦ИСУС Е ЕДИНСТВЕНИЯТ, който ни е развързал от греховете ни, чрез кръвтаси-Откр-1:5

    ♦ИСУС Е ЕДИНСТВЕНИЯТ, Който е жив и има ключовете и на смъртта и на ада-Отк-1:18

   ♦В ИСУС СА СКРИТИ всичките съкровища на премъдростта и на знанието-Колос-2:3

    ♦НА ИСУС МУ Е ДАДЕНА всякаква власт на небето и на земята -Мат-28;18 

    ♦В ИСУС ОБИТАВА всичката пълнота на Божеството-Кол-1:19;Кол-2:9

    ♦ИСУС Е ЕДИНСТВЕНИЯТ посредник между нас и Отец-Евреи-9:15

    ♦Само Чрез Исус имаме достъп до Отца-Ефесяни-2:18

НИКОГА НЕ ТРЯБВА да забравяме тази Божествена истина!

ДА БЪДЕ ВЕЧНА СЛАВА на единственият и неповторим Бог, Спасител Исус Христос! 

ИМА ЕДНА ПРАЗНИНА, оставена от Бога в сърцето на всеки болен, грешен и отчаян човек, който живее без вяра и без надежда. Тази празнота никога не може да бъде запълнена от нещо земно и човешко, нито от икони, нито от светии. Тя може да бъде запълнена само от Бога и то в лицето на Исус Христос. 

    ♦"ПОНЕЖЕ ЧОВЕШКИЯТ СИН дойде да потърси и да спаси погиналото". Лука 19:10 

ИСУС НИ КАНИ:

    ♦"ДОЙДЕТЕ ПРИ МЕНЕ ВСИЧКИ, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя." Матей 11:28

НАШИЯТ ДЯЛ Е ДА ОТИДЕМ ПРИ ИСУС.

    ♦"Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя"Йоан 6:37  
Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kraszah
Категория: Лични дневници
Прочетен: 279064
Постинги: 462
Коментари: 10
Гласове: 212
Архив
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031